A | A | A

Przewozy kolejowe i intermodalne

Przewozy kolejowe organizujemy głównie w zakresie transportu ładunków ciężkich w relacjach europejskich (w tym Rosja i kraje WNP). W realizacji usług współpracujemy z renomowanymi przewoźnikami kolejowymi, dysponującymi odpowiednią wiedzą na temat dostępności sprzętu, infrastruktury kolejowej oraz stosownych pozwoleń na swoich lokalnych rynkach.

W ramach przewozów intermodalnych oferujemy połączenie transportu kolejowego i drogowego ładunków skonteneryzowanych. Przewaga tego rozwiązania nad transportem drogowym polega na znaczącej redukcji kosztów w stosunku do transportu drogowego. Transport kolejowy jest również bardziej przyjazny dla środowiska.

W ramach usług intermodalnych oferujemy:

  • Transport kontenerów morskich z portów polskich i zachodnioeuropejskich do finalnego odbiorcy
  • Przeładunki kontenerów
  • Obsługę terminalową
  • Przygotowanie dokumentów transportowych i celnych
drukuj
logo

Fracht FWO Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, Tel.: +48 22 334 20 56, Faks: +48 22 334 20 80, e-mail: info@pl.fracht.com
NIP: PL 754 27 35 115, REGON: 532368082, KRS: 0000148195 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy)
Kapitał zakładowy: 760 000,00 zł.

© 2010 Fracht FWO Polska
Osobą uprawnioną do reprezentowania Fracht FWO Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Axel Fox
Dokładamy starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualne. Mimo tego istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Fracht FWO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki ani za treść stron, do których prowadzą zamieszczone linki.
Zawartość strony podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do zamieszczonych tekstów oraz ilustracji należą do Fracht FWO Polska.

Design by go create.